Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Witamy na stronie ...

Witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola Gminnego "Niezapominajka" w Więcborku, który zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym prowadzonym w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Ustawa o dostępie do informacji publicznejUstawa o dostępie do informacji publicznej (143kB)

W Biuletynie publikujemy wyłącznie informacje i kopie dokumentów, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej (80kB)

Udostępniony Państwu Biuletyn Informacji Publicznej spełnia wszystkie wymagania i standardy, jakie dla stron BIP zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007r.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007r. (211kB)

Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa uwagi i sugestie kierowane do Redakcji Biuletynu, które mogą się przyczynić do jeszcze lepszego udostępniania posiadanych przez nas informacji publicznych za pomocą strony BIP. Jednocześnie serdecznie zapraszamy do systematycznego korzystania z jej zasobów.


Dyrektor

Anna Pankanin

Aktualności

Koncepcja pracy przedszkola

29.10.2014

 „WYCHOWAĆ KREATYWNEGO MYŚLICIELA – DAĆ DZIECKU NARZĘDZIA”
Przedszkole Gminne Nr 1 w Wwięcborku

Procedura nadania imienia przedszkolu gminnemu w Więcborku

29.09.2014

Procedura została opracowana formie tabeli , w której wyszczególnione zostały zadania , odpowiedzialni , termin realizacji . Dotyczy podjęcia czynności przygotowawczych , działań związanych z imieniem przedszkola oraz harmonogramu czynności związanych z przygotowaniem uroczystości

Nowe wzorce druków

04.02.2013

W związku ze zmianami we wzorcach druku - karta zgłoszenia do przedszkola oraz upoważnienie odbioru - prosimy o składanie wniosków na nowych wzorcach. Na stronie BIP dostępne są już tylko aktualne formularze. Dziękujemy.

Informacje o opłatach

03.09.2012

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU ORAZ ZA POBYT UISZCZANA JEST DO 20 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 10.05.2019
Podpisał: Anna Pankanin
Dokument z dnia: 19.05.2011
Dokument oglądany razy: 41 016