Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
 
bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Sposób załatwiania spraw

Przedszkole Gminne "Niezapominajka" w Więcborku
ul. Gdańska 13
89-410 Więcbork


O sposobie przyjmowania i załatwiania spraw stanowi instrukcja kancelaryjna zawarta w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z 1999r ze zmianami).

  • Sekretariat przedszkola przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów(korespondencję można kierować również drogą elektroniczną).
  • Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z kodeksem postępowania administracyjnego,
  • Sekretariat przedszkola udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.
  • Godziny funkcjonownia sekretariatu:


Poniedziałek od 7.00-15.00
Środa 11.00-15.00
Piątek od 7.00-15.00Opublikował: Szymon Grabinski
Publikacja dnia: 15.05.2019
Podpisał: Anna Pankanin
Dokument z dnia: 12.11.2012
Dokument oglądany razy: 1 116